Hydrotechnický výpočet odlehčovacích komor

 

Název akce *

Název OK *

OK typu:


Projektující subjekt:
Název firmy *:
Kontaktní osoba *:
Adresa:
Tel., FAX: *
E-mail *
* povinný údaj


1. Vstupní údaje Ve výpočtech se používá desetinná tečka.
Dešťový průtok Qd l/s
Splaškový průtok Qspl   l/s
Násobek ředění m m=n+1
   
  Stoka
  Přítoková Odlehčovací Odlehčená
(škrtící)
Průtok [l/s]
Typ
DN [mm]
Sklon [‰]
n [m]
Alfa
Délka [m]
Dno přítokové stoky m n. m.
Hladina na přítoku m n. m.
Kóta vrchu potrubí přítokové stoky m n. m.
Dno škrtící trati / štěrbiny m n. m.
Hladina v OK před přelivem m n. m.
Dno odlehčovací stoky m n. m.
Hladina v OK za přelivem m n. m.
Kóta vrchu potrubí odlehčovací stoky m n. m.


2.  Přítoková stoka

Vykreslit / aktualizovat grafy

Kritická hloubka:  m
 

Ověření správnosti použitého výpočtu:

 
Konzumční křivka přítokové stoky
h [m] tj. m n.m. v [m/s] Q [l/s]


3. Odlehčovací stoka
Kritická hloubka: m
 
Ověření správnosti použitého výpočtu:
 
Konzumční křivka odlehčovací stoky
h [m] tj. m n.m. v [m/s] Q [l/s]


4. Přelivná hrana
Ověření správnosti použitého výpočtu:

Konzumční křivka přepadu
h [m] tj. m n.m. Q [l/s] v [m/s]

Výška přelivné hrany hv [m]

Součinitel přepadu бz


5. škrtící trať
Odhad rychlosti před přelivem v m/s
Hloubka před škrtící tratí H   m  
Při hladině přelivné hrany Qhr m/s  
Při navrhované hladině v OK Qč m/s  
Ověření správnosti použitého výpočtu:

Konzumční křivka
h [m] tj. m n.m. Q [l/s] v [m/s]

4. Stanovení rozměrů štěrbiny
Spád odlehčovací komory s m
Délka štěrbiny odlehčovací komory l   m
Profil přívodní stoky - vnitřní světlost ... D s/D
Hraniční průtok, který musí ještě celý být odveden na ČOV Qhr l/s
Průtok na ČOV Qč l/s
 
Ověření správnosti použitého výpočtu:
 

5. Stanovení rozměrů spádoviště
Hloubka spádoviště z m zv m
Poloměr zakřivení spádoviště r   m rv m
Průměr zavzdušňovacího potrubí dv m Qkap [l/s]
  z/d vkap [m/s]
 
Ověření správnosti použitého výpočtu:

Konzumční křivka odlehčené stoky

h [m] tj. m n.m. v [m/s] Q [l/s]

Vykreslit / aktualizovat grafy


Poznámka:

Děkujeme, v případě zájmu Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na Vaše řešení.
Kontakt: Ing. David Šmídek, email: smidek@asio.cz